نشست وبیناری با سردبیران معتبرترین مجلات وزارتین در روز دوشنبه 27 بهمن ساعت 10 به صورت کاملا انلاین و از طریق سامانه دان برگزار شد.
Posted on بهمن 28, 1399 17:59
به همت حوزه پژوهش و فناورای واحد چالوس نشست وبیناری با سردبیران معتبرترین مجلات وزارتین در روز دوشنبه 27 بهمن ساعت 10 به صورت کاملا انلاین و از طریق سامانه دان برگزار شد.
چنین نشستی برای اولین بار در ایران برگزار شد و با استقبال بی نظیر اساتید ، دانشجویان و علاقمندان از نقاط مختلف مواجه شد.
نشست وبیناری با سردبیران معتبرترین مجلات وزارتین  در روز دوشنبه 27 بهمن ساعت 10 به صورت کاملا انلاین و از طریق سامانه دان برگزار شد.

دانشگاه آزاد اسلامی چالوس برای اولین بار در کل کشور برگزار کرد

به همت حوزه پژوهش و فناورای واحد چالوس نشست وبیناری با سردبیران معتبرترین مجلات وزارتین  در روز دوشنبه 27 بهمن ساعت 10 به صورت کاملا انلاین و از طریق سامانه دان برگزار شد.
چنین نشستی برای اولین بار در ایران برگزار شد و با استقبال بی نظیر اساتید ، دانشجویان و علاقمندان از نقاط مختلف مواجه شد.

در این نشست وبیناری با حضور سه سردبیر از مجلات وزارتین شامل دکتر دانش نیا از دانشگاه رازی کرمانشاه و مجله مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل، دکتر صدر ممتازی از دانشگاه گیلان و مجله تحقیقات بتن، دکتر نصیری پور از واحد علوم و تحقیقات بتن و مجله مدیریت بهداشت و درمان به انتقال تجربه های ارزنده خود در زمینه بایدهاو نبایدهای چاپ مقاله در مجلات وزارتین پرداختند. این نشست در حدود 2.5 ساعت و با حضور بیش از 180 نفر از علاقمندان توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس به عنوان بزرگترین دانشگاه غرب مازندران و با شعار "مرجعیت علمی در شمال کشور" برگزار شد.