☘اطلاعیه🍀 به اطلاع همکاران اساتید ودانشجویان می رساند 
Posted on اسفند 24, 1397 19:07

☘اطلاعیه🍀 به اطلاع همکاران اساتید ودانشجویان می رساند به پاسداشت زحمات چندین ساله استاد فرهیخته مرحوم دکتر ابراهیم حلاجیان عضو هیات علمی واحد قائمشهرورئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای چالوس ،قائمشهروتهران شرق مراسم یادبود در روز شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۵همراه با اقامه نماز ظهر وعصر در مسجد امام محمد باقر(ع) دانشگاه برگزار می گردد امیداست در این مجلس معنوی شرکت فرمایید. با تشکرفراوان روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس