☘اطلاعیه☘ زمابندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۷ 
Posted on دی 29, 1397 19:30

☘اطلاعیه☘ زمابندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۷ *********************************** قابل توجه دانشجویان گرامی: زمان انتخاب واحد تمامی ورودیها ورشته ها از تاریخ ۶بهمن ماه لغایت ۱۱ بهمن ماه ۹۷ می باشد. حذف واضافه تمامی ورودیها:از ۲۷بهمن ماه لغایت ۲ اسفندماه این زمان قابل تمدید نبوده ودر صورت عدم انتخاب واحد برای این نیمسال مرخصی'تحصیلی لحاظ خواهد شد. ****************************** نکات قابل توجه: جهت انتخاب واحد در نیمسال جدیدلازم است تا بدهی گذشته وشهریه متغیرواحدهایی که قرار است در این ترم اخذ شوداز قبل پرداخت شده باشد. ثبت نام از ساعت ۹صبح تاریخهای تعیین شده شروع ودر ساعت ۹شب همان تاریخ خاتمه می یابد. اگر بعلت ترافیک شبکه نتوانستید وارد سایت شوید،با توجه به زمانبندی اعلام شده زمان دیگری را در نظر بگیرید. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ودکتری توجه فرمایید که انتخاب واحد درس پایان نامه ورساله نهایی به صورت اینترنتی در بازه زمانی فوق الزامی است در غیر اینصورت برای این ترم مرخصی لحاظ می گردد. دانشجویان مهمان بعد مراجعه به گروه آموزشی وثبت دروسشان ونیز دریافت رمز عبور اقدام به ثبت نام اینترنتی می نمایند. **ثبت نام فقط بصورت ایترنتی امکان پذیر می باشد. حوزه معاونت آموزشی دانشگاهiauchalus@