دیدار ریاست واعضای هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
Posted on دی 29, 1397 19:30

دیدار ریاست واعضای هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس با خانواده شهید سرهنگ خلبان محمد (رضا) عبدلی جهت ابراز همدردی وعرض تسلیت ۹۷/۱۰/۳۰ روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس