ثبت نام وانتخاب رشته داوطلبان با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
Posted on مرداد 19, 1393 11:18

داوطلبان رشته های با آزمون و بدون آزمون سال 93 جهت ثبت نام و انتخاب رشته می توانند از تاریخ 21/05/93 لغایت 01/06/93 به سایت www.azmoon.org مراجعه نمایند.