دوشنبه ، 29 شهریور ، 1400
حداقل
حمایت های مرکز رشد واحد های فن آور

• حمایت قانونی: یافتن راهکارهای مناسب برای سرمایه‎‏گذاری برروی ایده های موسسات

• حمایت قانونی: می‎‏توان به تخفیفات مالیاتی، استفاده از قانون‎‏های ویژه و تسهیلات اعتباری اشاره نمود.

• حمایت معنوی: مراکز رشد با تسهیل در ایجاد ارتباط موسسات نوپا با مجامع دانشگاهی، صنایع و سازمان‏‎های اجرایی، مراکز تحقیقاتی و مجامع بین‏‎المللی،نوع دیگری از حمایت‏‎ها که شاید بتوان آن را حمایت معنوی نامید فراهم می‎‏نماید.

حداقل
منو
دی ان ان