دوشنبه ، 29 شهریور ، 1400
حداقل
دانشکده پرستاری و مامایی
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی
سهیلا نظرپور  دکتری مامایی
مریم غمخوار  فوق لیسانس مامایی
حمیده جعفرزاده فوق لیسانس مامایی
منصوره غرایاق زندی فوق لیسانس مامایی
فاطمه کریم زاده فوق لیسانس مامایی
زهرا قرار خسروشاهی فوق لیسانس مامایی
حبیبه ازوجی فوق لیسانس آناتومی
علیرضا محتشمی دکترا تغذیه
صادق ولی زاده دکترا زیست شناسی
حداقل
منو
دی ان ان