دوشنبه ، 29 شهریور ، 1400
حداقل
اعضای هیات علمی رشته علوم آزمایشگاهی

مشخصا ت اعضای هیئت علمی تمام وقت گروه علوم آزمایشگاهی            

ردیف

نام ونام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی

1

فاضل نجفی یاسوری

دکترا (Ph.D)

پاتوبیولوژی (میکروبشناسی)

2

راضیه زارعی

دکترا(Ph.D)

ایمنی شناسی

3

عباس بهجو

دکترا (Ph.D)

شیمی فیزیک

4

بابک شقاقی

دانشجوی دکتری میکروبیولوژی

باکتری شناسی پزشکی

5

سمیرا محمدزاده

کارشناسی ارشد

خون شناسی

6

هانیه باشی زاده فخار

دکترا (Ph.D)

پروتئومیکس

7

سید علی هاشمی

دانشجوی دکتری بیوشیمی بالینی

بیوشیمی بالینی

 
 

 

اطلاعات اعضای هیئت علمی مدعو علوم آزمایشگاهی واحد چالوس 

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی

1

مهدی رئیسی

                     دکترا (Ph.D)

فارماکولوژی

2

       سید حسن حسینی

دکترا

علوم آزمایشگاهی

3

صادق ولیزاده

 

                     دکترا (Ph.D)

فیزیولوژی

4

میترا رشاد

 

کارشناسی ارشد

انگل شناسی

5

حبیبه ازوجی

 

کارشناسی ارشد

آناتومی

6

فیروزه کرمانی

کارشناسی ارشد (دانشجوی دکترا)

قارچ شناسی

7

نادر مشایخ

 

کارشناسی ارشد(دانشجوی دکترا)

میکروبیولوژی

 
حداقل
منو
دی ان ان