دوشنبه ، 29 شهریور ، 1400
حداقل
آزمایشگاه هورمون و سم

آزمایشگاه  : هورمون و سم

درس های ارائه شده

هورمون شناسی- ویروس شناسی- فارماکولوژی و سم شناسی

دستگاه ها وتجهیزات موجود

الایزا -  اسپکتروفتومتر- سم کروم - یخچال فریزر - آون -    بن ماری- فور – سانتریفیوژ

هیتر –ویدیو پرژکتور – میکروسکوپ- ترازو- کیت های آزمایشگاهی -  کپسول آتش نشانی – سمپلرهای متغیر-سمپلر 8 کاناله – دستگاه خشک کن برقی

مربیان آزمایشگاه

سامانه پورکلهر مرضیه میار مریم ارم آبادی

 
حداقل
منو
دی ان ان