دوشنبه ، 26 مهر ، 1400
حداقل
آزمایشگاه میکروب شناسی

آزمایشگاه :  میکروب شناسی

درس های ارائه شده

قارچ شناسی- باکتری شناسی میکروب شناسی

دستگاه ها وتجهیزات موجود

میکروسکوپ نوری-اتوکلاو-آون- بن ماری-انکوباتور ساده-انکوباتورco2 دار-یخچال-پلیت کانت- لامپ uv-سانتریفوژ-دستگاه شیکر-لام خشک کن-هود بیولوژیکی-ترازو

مربیان آزمایشگاه

مژگان شمس-اسرین محمدیان-شهین کوهستانی-زهره مطهری-نیلوفر قاسم پور

 
حداقل
منو
دی ان ان