دوشنبه ، 29 شهریور ، 1400
حداقل
آزمایشگاه شیمی و بیوشیمی

آزمایشگاه : شیمی و بیوشیمی

درس های ارائه شده

1-شیمی عمومی 2-بیوشیمی عمومی 3-بیوشیمی بالینی 1            4 - بیوشیمی بالینی 2 

 

دستگاه ها وتجهیزات موجود

1-آب مقطرگیری دوبار تقطیر  2-آون  3-سانتریفوژ  4-بنماری  5-اسپکتروفتومتر       6-فیلتر فتو متر  7-فیلترفتومتر کلینیکال 8-سانتریفوژ ژربر 9-آون250-0   10-ترازوی دیجیتال 4 سری  11-یخچال 12-pH متر 13-هیتر چند خانه ای 3سری   14- شیکر لوله    15- ویبراتور  16- الکتروفورز        17-جذب اتمی  18- فلیم فتومتر   19-پلاریمتر

مربیان آزمایشگاه

احمدرضا برامی-   معصومه شاه بیگی   زهرا لاریجانی   تینا یگانه

 
 
حداقل
منو
دی ان ان