پنجشنبه ، 16 اردیبهشت ، 1400
حداقل
جستجو
حداقل
RSS

حداقل
اخبار و رویدادها
کد خبر: 636   |  دفعات بازدید : 4630   |  نظرات : 0 RSS comment feed   |   نسخه چاپی   |   ارسال به دوستان  

قابل توجه پذیرفته شدگان ورودی سال 1399

27 مهر, 1399
جهت تکمیل مراحل ثبت نام و بارگزاری مدارک لطفا به سامانۀ آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir مراجعه نمائید.

پذیرفته شدگان جدیدالورود مقاطع مختلف در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس  لطفا قبل از ورود به سامانه آموزشیار( پذیرش غیر حضوری پذیرفته شدگان 99 edu.iau.ac.ir)  نسبت به دانلود فرم های مربوطه و همچنین  اسکن فرمهای تکمیل شده اقدام نمایید.

خلاصه راهنمای آپلود و انتخاب واحد و آموزش مجازی

دانلود فرمهای مورد نیاز پذیرفته شدگان کاردانی پیوسته

دانلود فرمهای مورد نیاز پذیرفته شدگان کاردانی ناپیوسته

دانلود فرمهای مورد نیاز پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته

دانلود فرمهای مورد نیاز پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته

دانلود فرمهای مورد نیاز پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته

  •  به سامانۀ آموزشیار به آدرس http://edu.iau.ac.ir  مراجعه نمائید.بر روی گزینه  پذیرش غیر حضوری پذیرفته شدگان 99  کلیک و با کد ملی وارد صفحه شخصی خود شوید.

و با دریافت شماره دانشجویی موقت وارد سیستم  آموزشیار شده . از همین شماره هم به عنوان نام کاربر و هم رمز عبور استفاده کنید و  در منوی سمت راست  گزینه پذیرش--> پذیرش بر خط  را انتخاب کنید --> فرم  اطلاعات اولیه پذیرش و ثبت مدارک تحویلی توسط متقاضی را تکمیل نمایید. و با رسید ثبت مدارک به دانشگاه مراجعه نمایید

مدارکی که مطابق تقویم اعلامـی از سـوي واحـد دانشگاهی لازم است در زمان مراجعه ارائه گردد:

1- پذیرفته‌شدگان مقاطع کاردانی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته لازم اسـت اصـل دیـپلم کامل یا اصل گواهی قبـولی پایـان تحصـیلات نظام قدیم متوسطه یا اصل گـواهی اتمـام دوره پیش‌دانشگاهی ویا اصل گـواهی قبـولی پایـان تحصــیلات نظــام جدیــد متوســطه، بــه همــراه تصویر آنها به همراه داشته باشند.

تذکر : چنانچـه پذیرفتـه شـده اصـل مـدرك تحصیلی خود را در اختیـار نداشـته باشـد ولـی تصویر آن یا گواهی معتبـر پایـان دوره را ارائـه کند، باید متعهد گردد اصل مـدرك را قبـل از پایان نیمسال اول به دانشگاه تحویل دهد.

2- اصــل شناســنامه عکــس‌دار و دو بــرگ تصـویر از تمـام صـفحات آن (اصـل شناسـنامه صرفاً براي تطبیق خواهد‌بود).

3- اصل و یک برگ فتـوکپی کـارت ملـی (اصل کارت صرفاً براي تطبیق خواهد بود).

4- شـش قطعـه عکـس 4*3 تمـام رخ کـه اخیراً تهیه و مشخصات پذیرفته شـده در پشـت آنهــا نوشــته شــده باشــد (بــراي مشــمولین 12 قطعه.

5- اصل و دو برگ تصویر مدرك مشـخص کننده وضعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته‌شدگان مرد

6- تکمیل کلیه فرم هاي ثبت نام و فرمهـاي مربــوط بــه تعهــدات و ســایر فرمهــایی کــه در سامانه آموزشیار قرار گرفته است.

7- مشــمولان دیپلمــه‌اي کــه بــا اســتفاده از تعهدات خدمتی وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتـی از خــدمت دوره ضــرورت معــاف مــی‌باشــند و معافیــت آنــان پــس از انجــام تعهــد مقــرر صــادر می‌گردد باید موافقتنامه رسمی از وزارتخانـه یـا سازمان متبوع (چنانچه لطمه‌اي به انجـام تعهـدات وارد نشود) را ارائه دهند.

افرادي کـه بـه عنـوان سـرباز معلـم مشـغول خدمت وظیفه عمومی هستند براي ثبت‌نام لازم اســت بــا مجــوز وظیفــه عمــومی از خــدمت ترخیص گردند.

8- شــاغلین نیروهــاي نظــامی و انتظــامی جمهوري اسلامی ایران بایستی گواهی موافقت و معرفی سازمان مربوطه را ارائه نمایند.

 

هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی:

1- شهریه پذیرفته‌شـدگان از دو بخـش شـهریه پایه (ثابت) و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسـال تحصیلی از پذیرفته‌شدگان دریافـت مـی گـردد.

عـلاوه بـر دو مـورد فـوق الـذکر پذیرفته‌شدگان مقطع کاردانی ناپیوسته در بدو ورود به دانشـگاه و در ایــن نیمســال بایــد مبلــغ 1/500/000 ریــال و دانشـجویان مقطـع کارشناسـی پیوسـته بایـد مبلـغ 1/730/000 ریــال بــه عنــوان هزینــه خــدمات آموزشی در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند.

2- کلیه پذیرفته‌شدگان هر دو مقطع کـه قصـد ثبت نام دارند باید مبلغ 50/000 ریال را بـه عنـوان بیمــه دانشــجویی در ســامانه آموزشــیار پرداخــت نمایند.

 

نکته مهم: مطـابق مصـوبه جلسـه 23 شــوراي ســنجش و پــذیرش دانشــجو چنانچه پذیرفته‌شدگان این مرحلـه در اعلام نتایج رشته‌هاي با آزمون پذیرفته‌شده و متقاضی ثبت نام در آن رشته‌ها باشند، واحدهاي دانشگاهی نسـبت بـه عودت مدارك و مسترد نمودن شـهریه اخذ شده اقدام خواهند کرد.

گروه : عمومی  |   امتیاز : Article Rating|  
امتیاز دهی
نظرات
در حال حاظر نظری وجود ندارد. اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دی ان ان