جمعه ، 9 اسفند ، 1398
حداقل
همایش منطقه ای بیماری های مشترک بین انسان و دام

همایش منطقه ای بیماری های مشترک بین انسان و دام(زئونوز)

 

دانلود راهنمای تدوین مقاله

دانلود پوستر همایش

آخرین مهلت ارسال مقاله:98/4/10

اعلام نتایج داوری:98/4/13

زمان برگزاری:98/4/17

پست الکترونیک جهت ارسال مقاله:zoonoses@iauc.ac.ir

تلفن:01152220020

آدرس دبیرخانه همایش: چالوس-خیابان 17 شهریور-روبروی مسجد امام حسین-دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس