سه شنبه ، 25 تير ، 1398
حداقل
معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
   

دکتر محمد مهدی پورپاشا

سمت : معاونت سما دانشگاه آزاد واحد چالوس 

تحصیلات : دکتری رياضيات، آناليز تابعي، بهينه سازی در رياضيات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

CV