شنبه ، 5 بهمن ، 1398
حداقل
معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
   

دکتر ایرج رضایی نژاد

سمت : معاونت سما دانشگاه آزاد واحد چالوس 

تحصیلات : دکتری حقوق بین الملل