دوشنبه ، 11 فروردين ، 1399
حداقل
معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
   

دکتر ایرج رضایی نژاد

سمت : معاونت سما دانشگاه آزاد واحد چالوس 

تحصیلات : دکتری حقوق بین الملل