پنجشنبه ، 30 آذر ، 1398
حداقل
دوره های ارتقا پایه نظام مهندسی
                                                                                       
 

آقای دکتر محسن قمی

مدیر آموزش ارتقا پایه نظام مهندسی در دانشگاه

شماره تماس از طریق واتساپ: 09023744664    (0902DRGHOMI)

شماره مستقیم:

شماره حساب  و کارت جهت واریز هزینه دوره ها:

 

دانلود دوره های مورد نیاز برای ارتقا

کلاسها حداکثر 35 نفره تشکیل میگردد.

جدول هزینه دوره ها

دوره های 8 ساعته 1000000 ریال
دوره های 16 ساعته 2000000 ریال
دوره های 24 ساعته 3000000 ریال
ورود به حرفه 7800000 ریال