چهارشنبه ، 1 اسفند ، 1397
حداقل
کارگاه فشرده آمادگی در آزمون EPT
آیتم ها » کارگاه ها  » جزییات آیتم
  
  • Currently 5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(پایان یافته)کارگاه آشنایی با نرم افزارهای تخصصی تحقیق مدیریت منابع علمی نرم افزار جستجوی فایل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس برگزار می کند

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی تحقیق   

          مدیریت منابع علمی

           نرم افزار جستجوی فایل

سه شنبه 11  اردیبهشت 1397 ساعت  9   الی  12    

مدرس : دکتر سلطانی

مکان : دانشکده حقوق و علوم سیاسی-دفتر آموزش نیروی انسانی

حداقل
اسامی کارگاه ها و جشنواره ها
حداقل
شرکت کنندگان در جشنواره و کارگاه

شرکت کنندگان در جشنواره 

شرکت کنندگان در کارگاه