چهارشنبه ، 1 اسفند ، 1397
حداقل
کارگاه فشرده آمادگی در آزمون EPT
آیتم ها » کارگاه ها  » جزییات آیتم
  
  • Currently 4/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(پایان یافته)کارگاه بتن مدرن و کنترل کیفیت مصالح

کارگاه "بتن مدرن و کنترل کیفیت مصالح"

زمان برگزاری دوم اسفند ماه 96
مکان برگزاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
زمان کارگاه چهارشنبه 2 اسفند 1396
ساعت برگزاری 9-12
مدت کارگاه 3 ساعت
مدرس کارگاه دکتر هرمز فامیلی و دکتر مظاهر طهماسبی
هزینه کارگاه برای افراد آزاد 1500,000 ریال
دانشجویان و هیات علمی 1000,000 ریال
شماره حساب 0105819174000   به نام معاونت پژوهشی دانشگاه
مزایا دارای امتیاز پژوهشی واحد و امتیاز آموزشی سازمان نظام مهندسی مازندران
توضیحات آوردن اصل فیش واریزی در روز برگزاری کارگاه الزامی است.حداقل
اسامی کارگاه ها و جشنواره ها
حداقل
شرکت کنندگان در جشنواره و کارگاه

شرکت کنندگان در جشنواره 

شرکت کنندگان در کارگاه