چهارشنبه ، 1 اسفند ، 1397
حداقل
کارگاه فشرده آمادگی در آزمون EPT
آیتم ها » کارگاه ها  » جزییات آیتم
  
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(پایان یافته)تحقیق کیفی با نرم افزار MAXQDA

کارگاه " تحقیق کیفی با نرم افزار MAXQDA"

با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان مبنی بر برگزاری کارگاه نرم افزار کیفی در روز پنج شنبه، زمان برگزاری این کارگاه از روز چهارشنبه 25 بهمن به روز پنج شنبه 10 اسفند ساعت 12:30 تا15:30 تغییر زمان داده است

زمان برگزاری  پنج شنبه 10 اسفند ماه 96
مکان برگزاری دفتر نیروی انسانی واحد چالوس
ساعت برگزاری 12:30 الی 15:30
مدت کارگاه 3 ساعت
مدرس کارگاه دکتر محمد جواد تقی پوریان
هزینه کارگاه  550,000 ریال
دانشجویان واحدها و دانشگاه های دیگر 950,000 ریال
شماره حساب 0105819174000   به نام معاونت پژوهشی دانشگاهحداقل
اسامی کارگاه ها و جشنواره ها
حداقل
شرکت کنندگان در جشنواره و کارگاه

شرکت کنندگان در جشنواره 

شرکت کنندگان در کارگاه