جمعه ، 4 خرداد ، 1397
حداقل
کمیته علمی و داوری

کمیته علمی                                                                     کمیته داوری

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

سید جواد مرتضوی

آمار

دکتری تخصصی

آرزو امیرزادی

آمار

کارشناسی ارشد

محمدمهدی پورپاشا

ریاضی

دکتری تخصصی

بهاره فیضی

آمار

کارشناسی ارشد

مهدی حسن خانی

ریاضی

کارشناسی ارشد

محبوبه ایزدی

ریاضی

کارشناسی ارشد

امید پور بحری

ریاضی

دکتری تخصصی

مهدیه مقیمیان

ریاضی

کارشناسی ارشد

مریم ویلکی

ریاضی

دکتری تخصصی

محمدحسین سلمانی

ریاضی

کارشناسی ارشد

رحمان فرنوش

آمار

دکتری تخصصی

غلامحسین یاری

آمار

دکتری تخصصی

بهرام صادقپور گیلده

آمار

دکتری تخصصی

غلامرضا محتشمی برزادران

آمار

دکتری تخصصی

رسول نورالسنا

آمار

دکتری تخصصی

محسن صفاری

صنایع چوب

دکتری تخصصی

سیامک یاسمی

ریاضی

دکتری تخصصی

محمدرضا فاندر

ریاضی

دکتری تخصصی

عزت اله بالوئی

آمار

دکتری تخصصی

مهدی رجب زاده

کامپیوتر

کارشناسی ارشد

رضا طاول کتری

کامپیوتر

کارشناسی ارشد

زینب سام دلیری

کامپیوتر

دکتری تخصصی

سید محمد میرتقیان رودسری

مدیریت جهانگردی

کارشناسی ارشد

مجید کیایی صنایع چوب و کاغذ دکتری تخصصی

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

محمدرضا پورعلی

حسابداری

دکتری تخصصی

قیدر قنبرزاده

اقتصاد

دکتری تخصصی

قربانعلی آقا احمدی

جامعه شناسی

دکتری تخصصی

معصومعلی سلیمیان

مدیریت

دکتری تخصصی

بهزادفرخ سرشت

مدیریت

دکتری تخصصی

جواد تقی پوریان

مدیریت

دکتری تخصصی

عبدالله نجفی

صنایع چوب

دکتری تخصصی

محمد هادی منصوری

مدیریت

دکتری تخصصی

علی شیخ الاسلامی

کشاورزی

دکتری تخصصی

کورس نکوفر

مکانیک

دکتری تخصصی

فرهادنبی زاده

عمران

دکتری تخصصی

مرتضی جمشیدی

عمران

دکتری تخصصی

سید جوادمرتضی

آمار

دکتری تخصصی

محمد مهدی پورپاشا

ریاضی

دکتری تخصصی

آرزو امیرزادی

آمار

کارشناسی ارشد

مهدی حسن خانی

ریاضی

کارشناسی ارشد

بهاره فیضی

آمار

کارشناسی ارشد

امیدپوربحری

ریاضی

دکتری تخصصی

محبوبه ایزدی

ریاضی

کارشناسی ارشد

داود کیا کجوری

مدیریت

دکتری تخصصی