چهارشنبه ، 1 اسفند ، 1397
حداقل
مادران نمونه دانشگاه آزاد اسلامی

مادران نمونه دانشگاه آزاد اسلامی                

مادران این واحد که فرزندان عزیزشان در کنکور 95 افتخار آفریدند:

خانم صدف عبدی فرزند همکار محترممان خانم مهناز بایی پذیرفته شده در رشته پزشکی  دانشگاه بابل 

خانم لادن یگانه فرزند همکار محترممان خانم مریم رضوانی پذیرفته شده در رشته شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف