سه شنبه ، 29 آبان ، 1397
حداقل
دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پرستاری و مامائی                                

 

دکتر سهیلا نظرپور

رییس دانشکده : دکتر سهیلا نظرپور        

دکترا بهداشت باروری
دانشگاه محل فارغ التحصیل : دانشگاه شهید بهشتی
 

 

       

 

 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن3-01152226601
دکتر سهیلا نظرپور رئيس دانشکده 253
آقای رضوی (ورودی 93-94) رشته پرستاری 303
خانم ایکانی(ورودی 92) رشته پرستاری 324
خانم بایی(کارشناس بالینی) رشته پرستاری 259
خانم خجسته(کارشناس آموزش) و (کارشناس بالینی رشته علوم آزمایشگاهی)  رشته علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپیوسته 324
خانم رضوانی (ورودی 90 و 91)   کارشناس آموزش رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی 324
آقای فرمانی( ورودی 92-93-94) کارشناس آموزش رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی 303
خانم ضیایی(ورودی  93-94 و ماقبل 92) و خانم مظلومی(ورودی 92) رشته مامایی 322
خانم لوییز محبوبی کارشناس بالینی رشته مامایی 250
خانم معصومه فقیه کارشناس فارغ التحصیلی 250
   
حداقل
منو