سه شنبه ، 29 آبان ، 1397
حداقل
ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
   

دکتر محمد باقر پاشا زانوسی

سمت : رییس دانشگاه آزاد واحد چالوس 

تحصیلات : دکتری شیمی تجزیه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

CV