چهارشنبه ، 5 ارديبهشت ، 1397
حداقل
معاونت عمرانی
   

مهندس فخرالدین دادجو

سمت :معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش خاک و پی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

CV

حداقل
بخش های مرتبط