پنجشنبه ، 27 دي ، 1397
حداقل
معاونت آموزشی
   

دکتر رامین ویسی

سمت :معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
تحصیلات : دکتری صنایع چوب وکاغذ

درجه علمی: دانشیار

CV

اهم وظايف حوزه معاونت آموزشي اجراي سياستهاي مصوب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و بخشنامه ها و آيين نامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي و اجراي مقررات آموزشي و آيين نامه هاي مورد نياز ، گسترش کيفي و کمي فعاليتهاي آموزشي واحد و نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي آموزشي دانشکده ها و مراکز آموزشي دانشگاه جهت ايجاد هماهنگي ، وحدت رويه از بدو ورود دانشجو تا فارغ التحصيلي وي مي باشد.

 

مسیول دفتر:  آقای مهندس لرنعمتی

شماره مستقیم: 01152211606       شماره داخلی: 01152226601 الی 4  داخلی 286

  اپراتور آموزش: خانم آذربو