پنجشنبه ، 29 شهريور ، 1397
حداقل
اداره فارغ التحصیلان

اداره فارغ التحصیلان

معرفی پرسنل :

آقای رمضان ملایی

شرح وظایف :

  • مدارك مورد نياز جهت فارغ التحصيلي دانشجو
  • مراحل فارغ التحصيلي دانشجو
  • نحوه پيگيري مراحل صدور مدارك تحصيلي
  • مدارك لازم جهت صدور زيرنمرات قابل ترجمه
  • شرايط صدور مدارك تحصيلي المثني
     
  • ...