يکشنبه ، 27 مرداد ، 1398
حداقل
اداره فارغ التحصیلان

اداره فارغ التحصیلان

     

خانم سیده مائده خامسی

سمت : رییس اداره فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
تحصیلات :کارشناسی ارشد حقوق اسلامی

 

شرح وظایف :

  • مدارك مورد نياز جهت فارغ التحصيلي دانشجو
  • مراحل فارغ التحصيلي دانشجو
  • نحوه پيگيري مراحل صدور مدارك تحصيلي
  • مدارك لازم جهت صدور زيرنمرات قابل ترجمه
  • شرايط صدور مدارك تحصيلي المثني
     
  • ...