پنجشنبه ، 29 شهريور ، 1397
حداقل
خدمات

خدمات

معرفی پرسنل :

جناب آقای مشایخ

شرح وظایف :

 1. انجام امور خدماتي 
 2. انجام امور نظافت ساختمانها
 3. پذيرائي از مراسم و جلسات 
 4. توزيع وسايل شونده و پاک کننده به دانشکده‌هاي تابعه
 5. انجام امور مربوط به نقل و انتقال وسايل در ساختمانها
 6. بررسي و نظارت بر عملکرد پيمانکار خدمات
 7. تهيه و ساخت تابلو استيل شناسايي و مهرها براساس مصوبه دانشگاه.
 8. تهيه شيشه‌هاي روميزي 
 9. تهيه و تحويل گازوئيل مورد نياز دانشگاه. 
 10. پشتيباني در برگزاري آزمونها ، همايشها و سمينارها.
 11. تفکيک و جمع‌آوري کاغذ و روزنامه‌هاي باطله
 • ...

حداقل
بخش های مرتبط