پنجشنبه ، 29 شهريور ، 1397
حداقل
معرفی مدیر امور اداری

 

مدیر امور اداری            شماره تماس مستقیم : 01152226601 داخلی 231 

 آقای غلامحسین مسلمی

زیر مجموعه ها:

اداره کارگزيني، اداره دبيرخانه و بايگاني، اداره خدمات،نقليه

اداره کارگزینی

معرفی پرسنل : آقای  قربان سام

شرح وظایف :

پذيرش نيروي مورد نياز دانشگاه و تكميل پرونده وتنظيم قرارداد واحكام كليه كاركنان.( پس ازاخذ مجوزهاي مربوطه ودستور رياست محترم دانشگاه)

 

اداره دبیرخانه و بایگانی

معرفی پرسنل : سرکار خانم بهبودی                                     شماره تماس مستقیم : 01152248788

شرح وظایف :

دبيرخانه مرکزي واحد واقع در ساختمان اداري مرکزی و مسئوليت دبيرخانه به عهده خانم بهبودي است و دبيرخانه مرکزي شامل :

* قسمت بايگاني *پيک (نامه رساني) * ثبت نامه‌ها *تکثير اداري * ثبت و پست نامه‌ها، پرونده‌ها و مدارک تحصيلي و غيره

*تايپ (ماشين نويسي) *تفکيک نامه‌هاي صادره

    در قسمت بايگاني، يک نسخه از کليه سوابق ارسالي و خروجي‌هاي اصلي دانشگاه بايگاني مي‌شود و همچنين تصوير برخي نامه‌هاي داخلي با توجه به اهميت موضوع بايگاني مي‌گردد. 

اداره امور بیمه و رفاه

معرفی پرسنل : سرکار خانم مصطفی پور     09111950347

شرح وظایف :

  • پوشش بيمه تكميلي مازاد درمان و بیمه حوادث متقاضيان كارمندان و اعضاي هيات علمي(به اتفاق اعضاي خانواده هايشان(
  • معرفي به مراکز تفريحي و واحدهاي ديگر جهت بهره برداري از امکانات دانشگاه آزاد

دانلود فایل شماره تماس های مسیولین بیمه و رفاه واحدهای دانشگاهی

خدمات

معرفی پرسنل :  آقای مشایخ

شرح وظایف :

  1. انجام امور خدماتي و نظافت ساختمانها
  2. پذيرائي از مراسم و جلسات و پشتيباني در برگزاري آزمونها ، همايشها و سمينارها.
  3. توزيع وسايل شونده و پاک کننده به دانشکده‌هاي تابعه
  4. انجام امور مربوط به نقل و انتقال وسايل در ساختمانها
  5. تفکيک و جمع‌آوري کاغذ و روزنامه‌هاي باطله

امور نقلیه

معرفی پرسنل : آقای مطلب صادقی