سه شنبه ، 4 مهر ، 1396
حداقل
معرفی مدیر امور اداری

معرفی مدیر امور اداری

معرفی پرسنل :

آقای غلامحسین مسلمی

زیر مجموعه ها:

اداره کارگزيني

اداره دبيرخانه و بايگاني

 اداره خدمات

نقليه

 

  • ...

حداقل
بخش های مرتبط