سه شنبه ، 29 آبان ، 1397
حداقل
معاونت اداری و مالی
 

دکتر یوسف تقی پوریان

سمت :معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
تحصیلات :دكتري تخصصي حسابداري

 

CV

شرح وظایف:

بررسي و انجام امور مالي، تقسيط شهريه، تاييد گواهي هاي مالي دانشجويي، تاييد مالي تسويه حساب هاي نهايي دانشجويي، تکميل مراحل ثبت نام دانشجويان از جمله فعاليتهاي حوزه معاونت اداري مالي است.

 محورهاي اصلي فعاليت:

  • اداره امور مالي
  • اداره امور اداري و کارکنان
  • معرفی مدیر امور اداری