جمعه ، 4 خرداد ، 1397
حداقل
معاونت اداری و مالی
   

کیانوش منصور لکورج

سمت :معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
تحصیلات :کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

وب سایت شخصی

CV

شرح وظایف:

بررسي و انجام امور مالي، تقسيط شهريه، تاييد گواهي هاي مالي دانشجويي، تاييد مالي تسويه حساب هاي نهايي دانشجويي، تکميل مراحل ثبت نام دانشجويان از جمله فعاليتهاي حوزه معاونت اداري مالي است.

 محورهاي اصلي فعاليت:

  • اداره امور مالي
  • اداره امور اداري و کارکنان
  • معرفی مدیر امور اداری