چهارشنبه ، 26 مهر ، 1396
حداقل
دفتر فناوری اطلاعات

دفتر فناوری اطلاعات

معرفی پرسنل :

 • مسئول: آقای حسین گنجی
 • کارشناس نرم افزار : مهندس سمیه هرج پور
 • کارشناس نرم افزار : مهندس حسن خرازی ثابت
 • کارشناس سخت افزار: مهندس مریم جعفر صالحی
 • مسئول آمار و اطلاعات:مهندس غفار ابراهیمی

شرح وظایف :

 • دانلود فرم تعمیر سخت افزار
 • دانلود نصب آنتی ویروس و آپ دیت
 • فرم پست الکترونیک
 • فرم درخواست اینترنت
   
 • ...

حداقل
بخش های مرتبط