چهارشنبه ، 26 مهر ، 1396
حداقل
دفتر مجله

دفتر مجله

معرفی پرسنل :

  • آقای موسی بابا لقب
     

شرح وظایف :

  • فرم اشتراک مجله
  • فرم تعهد نامه
  • دریافت مقاله به صورت الکترونیکی
  • داوري بصورت الكترونيكي و پيگيري مقالات
  • آرشيو مجله
  • ...

حداقل
بخش های مرتبط