پنجشنبه ، 30 آذر ، 1398
حداقل
دفتر مجله معاونت پژوهش

دفتر مجله

معرفی پرسنل :

  • آقای موسی بابا لقب
     

 

حداقل
مجلات
نشریات » فصلنامه دانشگاه » جزییات نشریه
  
  • Currently 4/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مجله انجمن علمی دامپزشکی-زئونوز
سردبیر: دکتر علی اوسط حسینی
ویراستار علمی:

دکتر احمد سوداگر امیری

دکتر علی اوسط حسینی

طراحی جلد و صفحه آرایی: پویا کامپیوتر
نشانی: چالوس-دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس-معاونت پژوهش و فناوری
تلفن: 01152220020

 

شماره پنجم-تیر 1393

شماره ششم-تیر 1394

شماره هفتم-تیر1395

شماره هشتم-تیر 1396

شماره نهم-تیر 1397