جمعه ، 29 دي ، 1396
حداقل
انتشارات
نشریات » فصلنامه دانشگاه » جزییات نشریه
  
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مجله انجمن علمی دامپزشکی-زئونوز

معرفی مجله علمی دامپزشکی " زئونوزانتشارات دانشگاه آزاد واحد چالوس

همه ساله در هفته بیماری های مشترک ویژه نامه ای تحت عنوان زئونوز توسط انتشارات دانشگاه آزاد چالوس منتشر می شود که شماره ششم آن در سال جاری با کمی تاخیر به چاپ رسیده است. هدف از انتشار این ویژه نامه تاکید بر اهمیت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان و اطلاع رسانی در خصوص بروز برخی از بیماری های مهم در منطقه، جلب توجه مسئولین و نهادهای مرتبط ، با هدف کمک به پیشگیری از بیماری های زئونوز می باشد.

هر شماره از مجله معمولا حاوی سرمقاله به قلم سردبیر ( دکتر علی اوسط حسینی) و تعدادی مقالات علمی است که توسط کارشناسان و متخصصین مربوطه نوشته می شود. همچنین در هر شماره مصاحبه با یکی از مسئولین و دست اندرکاران بیماری های زئونوز به چاپ می رسد. گزارش مربوط به بروز بیماری های مشترک در منطقه که توسط شبکه های بهداشت تنظیم می شود و گزارش فعالیت های شبکه دامپزشکی منطقه بخش های دیگر ویژه نامه زئونوز را تشکیل می دهند.