جمعه ، 4 اسفند ، 1396
حداقل
اطلاعیه های مالی و اداری
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
عنوانتاریخفایلتعداد بازدید 
اطلاعیه مالی در خصوص انجام انتخاب واحد نیمسال اول و یا دوم1392/11/02 3886http://www.iauc.ac.ir/tabid/329/Announcements/766/ID/700/Default.aspx
مهلت ثبت‌نام وام دانشجویی، تا پایان مرداد1395/04/01 857http://www.iauc.ac.ir/tabid/329/Announcements/766/ID/2408/Default.aspx