دوشنبه ، 11 فروردين ، 1399
حداقل
اطلاعیه های دانشجویی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
عنوانتاریخفایلتعداد بازدید 
مسابقه رویش 11399/01/07 8http://www.iauc.ac.ir/tabid/328/Announcements/765/ID/5272/Default.aspx
دانلود کتاب مسابقه کتابخوانی هفته دفاع مقدس1398/06/24خلاصه سلام بر ابراهیم.pdf362http://www.iauc.ac.ir/tabid/328/Announcements/765/ID/3379/Default.aspx
دریافت فرم دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی1396/09/25 1375http://www.iauc.ac.ir/tabid/328/Announcements/765/ID/2982/Default.aspx
جایزه ملی ایثار-انتخاب دانشجویان برتر علمی شاهد و ایثارگر1395/10/291.pdf1585http://www.iauc.ac.ir/tabid/328/Announcements/765/ID/2515/Default.aspx
قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر1395/06/28فايل اطلاع 1رساني.zip1928http://www.iauc.ac.ir/tabid/328/Announcements/765/ID/2440/Default.aspx
قابل توجه متقاضیان نقل و انتقال1393/04/15 5027http://www.iauc.ac.ir/tabid/328/Announcements/765/ID/737/Default.aspx
دانشجویان فاقد هرگونه پوشش بیمه ای در صورت خواهان بودن دفترچه بیمه سلامت1393/04/15 2645http://www.iauc.ac.ir/tabid/328/Announcements/765/ID/777/Default.aspx