جمعه ، 27 مرداد ، 1396
حداقل
اطلاعیه های دانشجویی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
عنوانتاریخفایلتعداد بازدید 
قابل توجه متقاضیان نقل و انتقال1393/04/15 3494http://www.iauc.ac.ir/tabid/328/Announcements/765/ID/737/Default.aspx
دانشجویان فاقد هرگونه پوشش بیمه ای در صورت خواهان بودن دفترچه بیمه سلامت1393/04/15 1813http://www.iauc.ac.ir/tabid/328/Announcements/765/ID/777/Default.aspx
قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر1395/06/28فايل اطلاع 1رساني.zip481http://www.iauc.ac.ir/tabid/328/Announcements/765/ID/2440/Default.aspx
جایزه ملی ایثار-انتخاب دانشجویان برتر علمی شاهد و ایثارگر1395/10/291.pdf285http://www.iauc.ac.ir/tabid/328/Announcements/765/ID/2515/Default.aspx