چهارشنبه ، 29 فروردين ، 1397
حداقل
اطلاعیه های دانشجویی
عنوانقابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر
تاریخ1395/06/28
توضیحات

اطلاع رسانی مربوط به شهریه و نقل و انتقالات را دانلود و مطالعه نمایید.

فایلفايل اطلاع 1رساني.zip
تعداد بازدید1466