جمعه ، 4 اسفند ، 1396
حداقل
اطلاعیه های پژوهشی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
عنوانتاریخفایلتعداد بازدید 
همایش ملی چالش های مدیریت دولتی در ایران با رویکرد همدلی و همزبانی دولت و ملت1394/06/11Hamdeli3.jpg1597http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/2136/Default.aspx
قابل توجه اساتید محترم:سامانه جامع اطلاعات پژوهشی به آدرس http://research.iau.ir راه اندازی شد.1393/11/302715http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/2059/Default.aspx
دانلود فرم درخواست اینترنت وایرلس1394/01/23wireless.doc1966http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/2089/Default.aspx
تغییر زمان کارگاه آموزشی MAXQDA1396/11/29 20http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/3069/Default.aspx
برنامه زمان بندي تحويل و دفاع پايان نامه هاي كارشناسي ارشد1393/04/14 5169http://www.iauc.ac.ir/tabid/327/Announcements/764/ID/728/Default.aspx