پنجشنبه ، 27 دي ، 1397
حداقل
اطلاعیه های پژوهشی
عنوانآشنایی با نرم افزارهای تخصصی تحقیق
تاریخ1397/02/11
توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس برگزار می کند

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی تحقیق   

                                                      مدیریت منابع علمی

                                                                                     نرم افزار جستجوی فایل

سه شنبه 11  اردیبهشت 1397 ساعت  9   الی  12    

مدرس : دکتر سلطانی

مکان : دانشکده حقوق و علوم سیاسی-دفتر آموزش نیروی انسانی

فایلsoft-manabe.pdf
تعداد بازدید308