پنجشنبه ، 27 دي ، 1397
حداقل
اطلاعیه های پژوهشی
عنوانتغییر زمان کارگاه آموزشی MAXQDA
تاریخ1396/11/29
توضیحات

زمان کارگاه آموزشی MAXQDA   به پنج شنبه  10 اسفند 1396  ساغت 12:30 الی 15:30 تغیییر یافت.

فایل 
تعداد بازدید436