چهارشنبه ، 26 دي ، 1397
حداقل
اطلاعیه های پژوهشی
عنوانقابل توجه اساتید محترم:سامانه جامع اطلاعات پژوهشی به آدرس http://research.iau.ir راه اندازی شد.
تاریخ1393/11/30
توضیحات

آدرس سایت:http://research.iau.ir

امكانات موجود در پورتال اعضاء:
o امكان ثبت نام و عضويت در سايت همراه با اطلاع رساني پيامكي
o ثبت و ويرايش اطلاعات فردي
o ثبت و ويرايش اطلاعات و سوابق تحصيلي
o ثبت و ويرايش اطلاعات طرح هاي پژوهشي
o ثبت و ويرايش اطلاعات مقالات منتشر شده در مجلات و كنفرانس هاي علمي
o كتب منتشر شده
o علايق پژوهشي
o تخصص ها و مهارت ها
o اختراعات ثبت شده
o جوايز و مقام هاي كسب شده
o فرصت هاي مطالعاتي
o عضويت در نشريات علمي و پژوهشي
o امكان پشتيباني از طريق سيستم تيكتينگ
o ايجاد صفحه رزومه جهت اضافه نمودن در وب سايت شخصي اعضاء
o امكان تغيير رمز عبور و اطلاع از رمز در صورت فراموش نمودن آن از طريق پيامك

مهمترين ويژگي هاي سامانه
با عنايت به ساختار و معماري اين سامانه ويژگي هاي زير قابل توجه مي باشند:
o هماهنگي با مدل داده استاندارد سمات ملي جهت ارتباط و تعامل سامانه با پروژه سمات ملي در آينده
o چند زبانه بودن سامانه
o سهولت در جمع آوري اطلاعات بر مبناي خود اظهاري
o تضمين صحت اطلاعات از طريق فرايند تأييد كارشناس
o دسترسي آسان و لحظه اي به اطلاعات جهت ثبت، ويرايش و جستجوي اطلاعات
o سيستم مديريت گزارشات يا "داشبورد مديريتي" )بتدريج با عملياتي شدن سيستم در سطح واحدها به
سامانه اضافه خواهد شد(
o تجهيز سامانه به يك وب سايت اطلاع رساني كه مي تواند مرجع اصلي تمامي واحدهاي دانشگاهي در
خصوص فعاليت ها و اطلاعات پژوهشي محسوب گردد.

آدرس سایت:http://research.iau.ir

فایل
تعداد بازدید3210