پنجشنبه ، 3 اسفند ، 1396
حداقل
اطلاعیه های آموزشی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
عنوانتاریخفایلتعداد بازدید 
آخرین مهلت انتخاب واحد نیمسال دوم 96-971396/11/24 81199http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/706/Default.aspx
کانال رسمی تلگرام اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس1396/04/17 997http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/2888/Default.aspx
تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 96-971395/09/27 8648http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/2094/Default.aspx
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان جدید الورود1395/06/29 9532http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/1985/Default.aspx
دانلود فرم زنان فرهیخته مخصوص هیات علمی(خانم ها)1395/03/29form2.doc2354http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/2024/Default.aspx
اطلاعات مورد نیاز جهت ورود به سامانه دانشجویی1392/11/02 6454http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/701/Default.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در رشته های کارشناسی و کاردانی بدون کنکور دانشجو می پذیرد1392/11/02 30636http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/702/Default.aspx