دوشنبه ، 20 آذر ، 1396
حداقل
اطلاعیه های آموزشی
جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
عنوانتاریخفایلتعداد بازدید 
زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 96-971396/05/30 76591http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/706/Default.aspx
تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال تابستان 95-961396/05/29 7648http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/2094/Default.aspx
کانال رسمی تلگرام اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس1396/04/17 654http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/2888/Default.aspx
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان جدید الورود1395/06/29 9210http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/1985/Default.aspx
دانلود فرم زنان فرهیخته مخصوص هیات علمی(خانم ها)1395/03/29form2.doc2242http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/2024/Default.aspx
اطلاعات مورد نیاز جهت ورود به سامانه دانشجویی1392/11/02 6296http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/701/Default.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در رشته های کارشناسی و کاردانی بدون کنکور دانشجو می پذیرد1392/11/02 29350http://www.iauc.ac.ir/tabid/326/Announcements/699/ID/702/Default.aspx