يکشنبه ، 7 خرداد ، 1396
حداقل
اطلاعیه های آموزشی
عنوانجدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 95-96
تاریخ1395/10/26
توضیحات

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 95-96

**********************************

ورودیهای 93 و ماقبل : تاریخهای 28 و 29 و30 دی ماه 1395

ورودیهای 94 :تاریخهای 1و 2و 3 بهمن ماه 1395

ورودیهای 95 :تاریخهای 4و5و6و7و8 بهمن ماه 1395

دانشجویان ورودی جدید نیمسال دوم  تحصیلی 95-96  در تمامی مقاطع از تاریخ 4 بهمن ماه 1395 تا پایان بهمن ماه فرصت دارند تا نسبت به مراجعه و تشکیل پرونده و انتخاب واحد اقدام نمایند.

***********************

از تاریخ  9 بهمن ماه 1395 لغایت 20 بهمن ماه 1395 سایت برای تمامی ورودیها و  رشته ها

جهت ثبت نام با تاخیر نیمسال دوم باز می باشد.

**********************

از تاریخ  23 بهمن ماه 1395 لغایت 30 بهمن ماه 1395 سایت برای تمامی ورودیها و  رشته هاجهت انجام حذف و اضافه نیمسال دوم باز می باشد.

*******************************************

توجه : بدیهی است این زمان قابل تمدید نمی باشد و در صورت عدم انتخاب واحد

تا پایان بهمن ماه 1395 برای نیمسال دوم 95-96 رای مرخصی تحصیلی لحاظ می گردد.

*******************************************

نکات قابل توجه :

جهت انتخاب واحد در نیمسال جدید لازم است تا بدهی گذشته و  شهریه ثابت و نیز کل شهریه متغیر

را از قبل تسویه نمایید

 ثبت نام از ساعت ۹ صبح تاریخ های تعییین شده شروع و در ساعت ۹ شب همان تاریخ خاتمه می یابد

اگربه علت ترافیک شبکه  نتوانستید وارد سایت شوید ، با توجه به زمانبندی اعلام شده زمان دیگری را درنظر بگیرید

دانشجویان کاردانی و کارشناسی  (به جز آموزش معلمان ) برای انجام ثبت نام در نیمسال تابستان درصورت انتخاب 6 واحد لازم است که علاوه بر پرداخت بدهی قبلی، نصف شهریه ثابت و کل مبلغ شهریه متغیر خود را قبل از ثبت نام پرداخت نموده باشند و در صورت اخذ تا 8 واحد درسی لازم است که علاوه بر پرداخت بدهی گذشته مبلغ دوسوم  شهریه ثابت و کل شهریه متغیر پرداخت شود.

دانشجویان کارشناسی ارشد با اخذ دو عنوان درس جبرانی تا 6 واحد در نیمسال تابستان  لازم است که علاوه بر پرداخت بدهی قبلی، نصف شهریه ثابت و مبلغ شهریه متغیر درس مورد نظر خود را قبل از ثبت نام پرداخت نموده باشند.

دانشجویان میهمان بعد از مراجعه به گروه آموزشی و ثبت دروسشان و نیز دریافت رمز عبور اقدام به ثبت نام اینترنتی می نمایند

** ثبت نام فقط بصورت اینترنتی امکان پذیر می باشد **

فایل 
تعداد بازدید68499