پنجشنبه ، 22 آذر ، 1397
حداقل
اطلاعیه های آموزشی
عنوانلیست نهایی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت رشته های علوم پزشکی
تاریخ1397/07/14
توضیحات

به اطلاع پذیرفته شدگان نهایی مرحله تکمیل ظرفیت رشته های علوم پزشکی می رساند جهت تشکیل پرونده و انتخاب واحد حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 16 مهرماه فرصت دارند تا به واحد دانشگاهی چالوس مراجعه نمایند.

 

 

پرستاری (قبولی عادی)

نام و نام خانوادگی

کدملی

ذخیره ردیف

زهرا عزدانلو

0022164421

9

مهدی کریمی

1520451709

10

محمد یوسفی کمانگر

4560233640

12

فاطمه منصور سمایی

4830143339

13

احمدرضا ظاهری

3970258189

14

سپیده خودکامندی

2282711815

16

مریم مجدی

2130636209

18

لاله هاشمی

2220142541

19

فاطمه صفرزاده

2220144526

20

علیرضا گیل پورمحسنی

2190209986

24

امیرحسین رودگرپور

4830141654

29

رخساره مجابی

4830142571

32

زهرا خزایی کوهپر

2190199956

36

دنیا فلاح

3020494699

40

سیده سوگل جباری شیاده

2130702457

44

زهرا نظری زرین کلایی

2080826255

47

سحر معدنی پور

4890400631

50

محمد علیجانی سماکوش

2050893949

50

یگانه جورسرا

2150550229

54

حسین وطن پرست حقیقی

4900791970

66

مهدیه هادی زاده

2220138666

74

 

پرستاری(قبولی خودگردان) 

نام و نام خانوادگی

کدملی

ذخیره ردیف

پگاه میرزا بیگی

4490406657

3

فاطمه وارسته

4830142669

10

مونا سیار

2220334180

30

مجتبی فتاحی

2130584241

39

سیدمحمد موسوی

2190205451

64

 

 

مامایی (قبولی عادی)

نام و نام خانوادگی

کدملی

ذخیره ردیف

فاطمه الزهرا مرادی

5000157877

1

فاطمه خزایی

2190210852

4

فایزه آقاجانی پاشا

2190183197

7

سپیده صفرپور کاکرودی

0022305981

15

فاطمه رسولی

6660240799

19

فاطمه فرجامی گندم آباد

0312085982

23

فاطمه شادی

0550237682

26

غزال خزایی

1920359796

29

محیا خان محمدی

0022927476

32

حانیه تاج الدین

2190189799

35

مهسا احمد کیا دلیری

4830137134

36

محدثه رجوانی

0311844812

38

مائده ادهمی ویشگایی

0022786783

41

معصومه عباسیان

6270046191

43

 

 

مامایی (قبولی خودگردان)   

نام و نام خانوادگی

کدملی

ذخیره ردیف

سمیه پالیزوانی

0022953183

4

نیوشا قاسمی نژاد

0020598548

6

ملیکا عیدیان

0590399489

7

زکیه ملاپور

2710347751

9

زهرا گیاهی

0023083026

11

 

 

علوم آزمایشگاهی (قبولی عادی)

نام و نام خانوادگی

کدملی

ذخیره ردیف

زهرا مهرداد

4830152451

13

سرور هرسیج ثانی

6270046912

14

صدف همتیان کرمی

1940619327

15

سارا قاسمی قزلجه

0021535582

23

ضیا رمضان زاده

4890368388

24

سارا رستمی اقچه کند

1940561396

31

زهرا مولاپور

5080160691

34

یاسمن منصوری

3380951579

43

کیمیا منتظری

1080542264

44

لیلا زکی پور کینجی

4830112891

46

 

 

علوم آزمایشگاهی (قبولی خودگردان)

نام و نام خانوادگی

کدملی

ذخیره ردیف

علی اصغر گنج خانلو

0021605769

25

 

 

فایل 
تعداد بازدید2683