دوشنبه ، 1 مهر ، 1398
حداقل
اطلاعات تماس

آدرس: چالوس، خیابان 17 شهریور، روبروی مسجد امام حسین (ع)

صندوق پستی : 46615/397
تلفن : 01152226601 الی 4 
فاکس : 01152226605

آدرس پست الکترونیکی :  info@iauc.ac.ir

 

حداقل
لیست شماره های داخلی دانشگاه
عنوانشماره داخلیشماره مستقیمبخش
رئيس242 دفتر فرهنگ
دفتر فرهنگ برادران240 دفتر فرهنگ
دفتر فرهنگ خواهران241 دفتر فرهنگ
قرآن و عترت برادران-آقای شعبانی237 دفتر فرهنگ
قرآن و عترت خواهران-خانم ناظریان235 دفتر فرهنگ
اقامه نماز-(خانم حتیمی پور)244 دفتر فرهنگ
آبدارخانه243 دفتر فرهنگ