دوشنبه ، 4 ارديبهشت ، 1396
حداقل
دانشکده زبان و ادبيات فارسی

 

دانشکده زبان و ادبيات فارسی

سال تاسیس : 1390
رییس دانشکده : دکتر احمد کریمی

 

دکتر احمد کریمی

دکترا رشته زبان و ادبيات فارسی
رتبه : استادیار
دانشگاه محل فارغ التحصیل : واحد علوم و تحقیقات
سال شروع به کار : 1376
تاریخ فارغ التحصیلی : 1383
تعداد مقالات علمی و ترویجی : بیش ار 10 مورد
تعداد پایان نامه های راهنمایی شده : نزدیک به 80 مورد

رشته های تحت پوشش و مصوب و آمار اعضای هیات علمی:

  • ادبیات فارسی کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • علوم تربیتی و روانشناسی
  • آموزش ابتدایی کاردانی و کارشناسی
  • باستان شناسی کارشناسی
  • جغرافیا کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • تربیت بدنی کاردانی
  • زبان انگلیسی کاردانی و کارشناسی
  • زبان شناسی کارشناسی

* واحدهای مورد تدریس در این دانشکده دروس تخصصی و عمومی برای سابر رشته ها می باشد.
* این دانشکده با همکاری گروه علوم تربیتی مجله علمی و ترویجی تحت عنوان فصلنامه پژوهشی های درسی و آموزشی را دارا می باشد.

نام و نام خانوادگي سمت تلفن
دكتر احمد كريمي رئيس دانشکده  
کامبیز سمرقندی  رئیس اداره آموزش دانشکده 352
علی رنجبر کارشناس  گروه های ارشد ادبیات فارسی و کارشناسی آموزش ابتدایی 352
كوروش خواجوند کارشناس  گروه های ارشد و کارشناسی روانشناسی بالینی 352
سيما شرفشاهي کارشناسی گروههای ارشد و کارشناسی زبان انگلیسی و زبان شناسی 376
مهناز اميري کارشناسی گروه ارشد برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزشی 376
فرهاد درقنديان نماینده پژوهشی دانشکده  352
سید جواد موسوی کارشناس گروه خای کارشناسی ارشد و کارشناسی تربیت بدنی 52248782