سه شنبه ، 25 تير ، 1398
حداقل
دانشکده کشاورزی

 

دانشکده کشاورزی

سال تاسیس : 1386
رییس دانشکده : دکتر علی شیخ الاسلامی

 

دکتر علی شیخ الاسلامی

رتبه : استادیار
سال شروع به کار : 1386
 

 

نام و نام خانوادگي سمت تلفن داخلی
دكتر علي شيخ اسلامي رئيس دانشکده-مدیر گروه جنگلداری  
دکتر امیر عباس موسوی مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات، تولیدات گیاهی، گیاهپزشکی، صنایع غذایی  
دکتر محمدرضا پور علمی مدیر گروه علوم دامی، دامپزشکی  
دکتر اسحاق عبادی مدیر گروه صنایع چوب و کاغذ  
مهندس محمد علی گلستانی مدیر گروه فضای سبز  
     
افشین بابا کوهستانی کارشناس رشته  
     
زهرا تقوي کارشناس رشته  
عليرضا تزكار    
     
امين تقوي خدمات