سه شنبه ، 31 شهريور ، 1396
حداقل
دانشکده کشاورزی

 

دانشکده کشاورزی

سال تاسیس : 1386
رییس دانشکده : دکتر علی شیخ الاسلامی

 

دکتر علی شیخ الاسلامی

رتبه : استادیار
سال شروع به کار : 1386
 

رشته های تحت پوشش و دانلود کاتالوگ

کاردانی کارشناسی کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ارشد
    تولیدات گیاهی دانلود کاتالوگ مهندسي کشاورزي- علوم دامی گرایش تغذیه
    صنایع چوب – سازه های چوبی ( کد رشته 224) دانلود کاتالوگ مهندسی کشاورزی شناسايي ومبازره با علفهاي هرز

 

  • زراعت و اصلاح نباتات، تولیدات گیاهی، گیاهپزشکی، صنایع غذایی (مدیر گروه: دکتر امیر عباس موسوی) 
  • علوم دامی، دامپزشکی (دکتر محمدرضا پور علمی)
  • فضای سبز (مهندس محمد علی گلستانی)
  • صنایع چوب و کاغذ (دکتر عبدالله حسین زاده)
  • جنگلداری (دکتر علی شیخ الاسلامی)
نام و نام خانوادگي سمت تلفن داخلی
دكتر علي شيخ اسلامي رئيس دانشکده-مدیر گروه جنگلداری  
دکتر امیر عباس موسوی مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات، تولیدات گیاهی، گیاهپزشکی، صنایع غذایی  
دکتر محمدرضا پور علمی مدیر گروه علوم دامی، دامپزشکی  
دکتر عبدالله حسین زاده مدیر گروه صنایع چوب و کاغذ  
مهندس محمد علی گلستانی مدیر گروه فضای سبز  
توفيق كيالاشكي کارشناس رشته  
افشین بابا کوهستانی کارشناس رشته  
فاطمه هريجي کارشناس رشته  
زهرا تقوي کارشناس رشته  
عليرضا تزكار    
خيرالنساء شيخ    
امين تقوي خدمات