چهارشنبه ، 7 فروردين ، 1398
حداقل
لطفا بر روی مداد کنار جهت ویرایش و ثبت رزومه و آدرس گوگل اسکولار خود کلیک نمایید. با تشکر
نام و نام خانوادگیتورج نائیج پور
مرتبه علمیمربی
گروه آموزشیعمران
مدرک تحصیلیفوق لیسانس
رشته تحصیلیعمران
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه