چهارشنبه ، 7 فروردين ، 1398
حداقل
لطفا بر روی مداد کنار جهت ویرایش و ثبت رزومه و آدرس گوگل اسکولار خود کلیک نمایید. با تشکر
نام و نام خانوادگیسید عسگر میرفتاح الهی
مرتبه علمیاستادیار
گروه آموزشیجغرافیا
مدرک تحصیلیدکتری
رشته تحصیلیجغرافیا
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه