سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگیسید ابوافتح مومنی
مرتبه علمیمربی
گروه آموزشیادیات عرب
مدرک تحصیلیفوق لیسانس
رشته تحصیلیادبیات عرب
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه