سه شنبه ، 29 آبان ، 1397
حداقل
لطفا بر روی مداد کنار جهت ویرایش و ثبت رزومه و آدرس گوگل اسکولار خود کلیک نمایید. با تشکر
نام و نام خانوادگیشهره علیزاده شرق
مرتبه علمیمربی
گروه آموزشیعلوم آزمایشگاه
مدرک تحصیلیفوق لیسانس
رشته تحصیلیانگل شناسی
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه