چهارشنبه ، 7 فروردين ، 1398
حداقل
لطفا بر روی مداد کنار جهت ویرایش و ثبت رزومه و آدرس گوگل اسکولار خود کلیک نمایید. با تشکر
نام و نام خانوادگیسید اسحق عبادی
مرتبه علمیاستادیار
گروه آموزشیصنایع چوب
مدرک تحصیلیفوق لیسانس
رشته تحصیلیمنابع طبیعی
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه