سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگیسید اسحق عبادی
مرتبه علمیمربی
گروه آموزشیصنایع چوب
مدرک تحصیلیفوق لیسانس
رشته تحصیلیمنابع طبیعی
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه