چهارشنبه ، 29 فروردين ، 1397
حداقل
لطفا بر روی مداد کنار جهت ویرایش و ثبت رزومه و آدرس گوگل اسکولار خود کلیک نمایید. با تشکر
نام و نام خانوادگیسید محمدرضا رئیس راده
مرتبه علمیاستادیار
گروه آموزشیمدیریت
مدرک تحصیلیدکتری
رشته تحصیلیمدیرت بازرگانی
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه